Verhuurvoorwaarden.

 

De huurder huurt artikelen volgens onderstaande gegevens en voorwaarden bij de verhuurder, in de staat zoals ze door de verhuurder worden verstrekt.

 1. Het opbouwen en opruimen van de spullen dient door de huurder gedaan te worden volgens beschrijving, tenzij anders is afgesproken.
 2. Al onze tarieven zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden aangepast.
 3. Kosten voor ontbrekende of beschadigde artikelen zijn voor de huurder. Dit kan ook van de borg afgehaald worden.
 4. Indien artikelen niet schoon worden ingeleverd worden er extra kosten in rekening gebracht.
 5. Het risico van de goederen ligt gedurende de gehele huurperiode totdat de goederen weer in ons bezit zijn bij de huurder.
 6. B.S.Partyverhuur stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk bij schade of letsel.
 7. Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort. Eventueel maken wij hier ook een kopie van.
 8. Voor de huur van bepaalde artikelen zijn wij genoodzaakt een borgsom te vragen. Hierover vind u meer op de offerte / Factuur.
 9. De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Tellingen door de verhuurder bij terugbrengen zijn bindend.
 10. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
 11. In geval van diefstal / het te laat inleveren van producten zijn wij gerechtigd verdere stappen te ondernemen.

Terug naar begin.